Mina tjänster

Varje trädgård har olika förutsättningar och villaägarna olika behov. Någon behöver ta ett helhetsgrepp och planera hela trädgården från början, En annan behöver en trädgårdskonsultation på ett par timmar. Tillsammans hittar vi den lösning som passar er bäst.

Varje uppdrag är individuellt, Storlek, komplexitet och detaljnivå påverkar kostnaden. En del projekt kräver mycket detaljerade underlag, för andra räcker det med den övergripande designen.

Pris för trädgårdsdesign av en villatomt är därför svårt att ge innan jag satt mig in i vad som önskas och sett tomten. Kontakta mig så kan vi se vad prisbilden blir för ert projekt.

Läs om fördelarna med att anlita en trädgårdsarkitekt?

min arbetsprocess

En beskrivning hur jag brukar arbeta

trädgårdsrådgivning

Två timmars rådgivning i er trädgård där ni får tips på plats.

mina tjänster

Belysningsplan, markanläggningsplan, planteringsplan, 3D-ritningar, bygglovsritningar, uppmätning mm.