Hembesök innan designuppdrag

Ett trädgårdsdesignuppdag börjar alltid med ett hembesök. Syftet är att jag lär känner er och får en känsla för platsens förutsättningar, husets arkitiketur och omgivning.


Inför hembesöket förbereder ni er med att fylla i checklistan ni fått av mig innan mötet. Ni tar fram skalenliga planritningar över tomten i skala 1:100, finns fasadritningar på huset vill jag även ha dessa. Saknar ni tomtritning kontaktar ni kommunen där ni bor så hjälper dom er, DWG-fil från kommunen tas tacksamt emot, det spar tid.


Vi går tillsammans igenom era tankar, önskemål och behov. Jag fotograferar platsen. Underlaget ligger sedan till grund för fortsatt designarbete.

Utifrån detta första möte får ni en uppdragsbeskrivning samt en tids- och prisuppskattning.


Besöket tar ca 2 timmar och kostar 3.000 kr.

Väljer ni att gå vidare med ett större projekt drar jag av halva summan från priset.


Resekostnader tillkommer med 50 kr/mil samt restid med 500 kr/timme.

min arbetsprocess

En beskrivning på hur jag brukar arbeta.

trädgårdsrådgivning

Två timmars rådgivning i er trädgård där ni får tips på plats.

mina tjänster

Belysningsplan, markanläggningsplan, planteringsplan, 3D-ritningar, bygglovsritningar, uppmätning mm.