Mina tjänster

Tjänsterna är anpassningsbara efter vad ni behöver.


MARKANLÄGGNINGSPLAN

Skalenligt material med anläggningsbeskrivning, materialval, mönsterläggning av stenytor, höjder, markeringar för planteringar, trädgropar mm. Konstruktioner som t ex murar, trappor, träaltaner och spaljéer finns inritat med förslag på utseende (ej konstruktionsritningar). Anvisningar till anläggare med förtydligande av höjder och måttangivelser samt visionsbilder. Anvisningar för lämplig jord, jorddjup och andra detaljer för att skapa bra växtbäddar finns med. Denna tjänst är en del av min arbetsprocess.


3D-RITNINGAR

Det kan vara svårt att se och förstå slutresultatet på en ritning sedd ovanifrån. I 3D kan man se hur skuggor från hus och träd faller, det är lätt att se hur uteplatsen med pergolan kommer att kännas eller om poolen blir rätt placerad så som det är tänkt. Du får en verklighetsnära förhandskänsla av hur trädgården kommer att se ut och upplevas samt säkerställer att designen går att förverkliga.

Se exempel på 3D-vyer


UPPMÄTNING AV TOMT

Finns inte tillräckligt underlag kan tomten behöva mätas upp.


BELYSNINGSPLAN

Belysning förhöjer trädgårdens uttryck under dygnets mörka timmar och ger trygghet. Belysningsplanen visar placering av trädgårdsbelysning samt förslag på armaturer.


RITNINGAR AV KONSTRUKTIONER

Illustrationer över konstruktioner som tex plank, pergola och spaljé.


VÄXTVAL MED PLANTERINGSPLAN

Ni kanske redan har en anlagd trädgård men behöver hjälp att bestämma växter. Jag hjälper er att välja växter som är anpassade till växtplatsens förutsättningar och era behov. En utförlig växtlista med latinskt och svenskt namn, växtkvalitet, antal och cc-avstånd. Listan kan användas som inköpslista.

Planteringsplaner över respektive rabatt eller yta samt vilka växter som ska planteras var. En skötselbeskrivning över hur du tar hand om de växter som är valda följer med.

Se exempel på växtval och planteringsplan


MEDVERKAN VID ANLÄGGNING

Även om trädgården är genomtänkt och planerad så kan ändringar behöva göras under resans gång. När entreprenör är vald är jag gärna med under hela anläggnings- och byggprocessen.


BYGGLOVSRITNINGAR

När stora förändringar i trädgården ska ske kan bygglov behövas på te x murar, nivåskillnader och plank.


INKÖP AV VÄXTER

Jag samarbetar med plantskolor som har högsta kvalitet och konkurrenskraftiga priser och köper gärna in växterna till er.


Resekostnader tillkommer med 50 kr/mil samt restid med 500 kr/timme.

min arbetsprocess

En beskrivning på hur jag brukar arbeta.

trädgårdsrådgivning

Två timmars rådgivning i er trädgård där ni får tips på plats.

Mina tjänster

Belysningsplan, markanläggningsplan, planteringsplan, 3D-ritningar, bygglovsritningar, uppmätning mm.