Nybyggt hus med härlig trädgård

Visionsvyer över hur trädgården kan komma att utformas. Stora nivåskillnader har tagits hänsyn till. Huset ska börja byggas 2022.

Wägerth trädgårdsdesign 
Trädgårdsarkitekt ritar trädgården till nytt arkitektritat hus i 3D och gör visionsvyer i SketchUp. Poolterrass med granitkeramik.
Wägerth trädgårdsdesign 
Trädgårdsarkitekt ritar trädgården till nytt arkitektritat hus i 3D och gör visionsvyer i SketchUp. Grusad gång med buxbom och hortensia.
Wägerth trädgårdsdesign 
Trädgårdsarkitekt ritar trädgården till nytt arkitektritat hus i 3D och gör visionsvyer i SketchUp. Poolterrass med granitkeramik.
Wägerth trädgårdsdesign 
Ny trädgård och nytt hus. Trädgårdsarkitekt ritar trädgården i 3D och gör visionsvyer i SketchUp. Silverpäron och stäppsalvia i rabatten
Wägerth trädgårdsdesign 
Trädgårdsarkitekt ritar trädgården till nytt arkitektritat hus i 3D och gör visionsvyer i SketchUp. Poolterrass med granitkeramik.
Exempel från markplan
Ny trädgård och nytt hus. Trädgårdsarkitekt ritar trädgården i 3D och gör visionsvyer i SketchUp. Infart med granitpelare.
Så här ser det ut innan bygget börjar