Det nya odlingsrummet

I denna trädgård blev en tråkig hörna som inte användes till en härlig odlingshörna med funktionella lösningar och gångar. En avenbokshäck omgärdar denna del som är ett eget rum i trädgården. Ett svarttjärat växthus/orangeri ger både odlingsmöjligheter och varma kvällar.

Trädgård ska göras om med växthus orangeri odling murar singelgång stenläggning av trädgårdsdesigner
Före
Trädgård ska göras om med växthus orangeri odling murar singelgång stenläggning av trädgårdsdesigner
Före
Trädgård ska göras om med växthus orangeri odling murar singelgång stenläggning av trädgårdsdesigner
Före